วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน และคณะอนุกรรมการนับคะแนนการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการนับคะแนนการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 14(3)

(Visited 1 times, 1 visits today)