การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon)

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น อาจณรงค์ สัตยพานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๕๐๐๓ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Line Meeting เพื่อชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon), รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการ จำนวน ๑๘ คน, พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) และกำหนดวันลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสอบถามข้อมูลพฤติกรรมส่วนตัว การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเชิงลึก จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)