ภาพ Infographic ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมฯ

ขั้นตอนการ download
1. คลิกเมาส์ขวา และคลิก save image as…

2. เลือก folder ที่ต้องการจะบันทึก file และกด save

(Visited 1 times, 1 visits today)