ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สามารถดาวโหลดเอกสารตามลิ้งค์ด้านล่าง
1.สำเนาประกาศเจตนารมณ์ฯของปลัดกระทรวงมหาดไทย

2.สำเนาประกาศเจตนารมณ์ อพช.

3. แบบลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์ฯ

4.แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมฯ

5.แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลฯ

6.การประกาศนโยบาย No gift Policy

7.ประกาศเจตนารมณ์ Info 66 แก้ไขได้

(Visited 1 times, 1 visits today)