การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 2/2564

วันที่​ 24 พฤษภาคม​ 2564 เวลา 14.00 น.​ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน​ ครั้งที่​ 2/2564 ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชนโดยระบบ Line Meeting  โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในที่ประชุม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน​ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)