การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2563

วันที่​ 27 พฤษภาคม​ 2563 เวลา 10.00 น.​ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน​ ครั้งที่​ 2/2563 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน​ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมฯ โดยที่ประชุมได้คัดเลือกให้ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในที่ประชุมแทน นายประภาศ บุญยินดี ณ​ ห้อง​ WAR ROOM ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)