การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 1/2563

วันที่​ 12 มีนาคม​ 2563 เวลา 14.00 น.​ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน​ ครั้งที่​ 1/2563 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน​ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมฯ โดยมีนางสาวปรียา โสภรา เป็นประธานในที่ประชุม​ ณ​ ห้อง​ WAR ROOM ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)