แบบฟอร์มการฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์

แบบฟอร์มการฝากเงิน

ขั้นตอนการชำระเงิน/ฝากเงิน

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการฝากเงิน แล้วนำไปชำระผ่านทางธนาคารกรุงไทยเท่านั้น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
2.เมื่อฝากเงิน/ชำระเงิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ่ายสลิปการชำระเงินส่งมาให้ทางกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ ทาง OA นางสาวจงกลนี งามทรง และนายมณฑล โภคะสุวรรณ หรือ ทาง E-mail : ethics.cdd@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ

(Visited 1 times, 1 visits today)