การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 8/2562

วันที่​ 21 สิงหาคม​ 2562 เวลา 14.00 น.​ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน​ ครั้งที่​ 8/2562 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน​ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมฯ โดยมีนายประภา​ศ​ บุญยินดี​ เป็นประธานในที่ประชุม​ ณ​ ห้อง​ WAR ROOM ชั้น5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)