บันทึกเทปรายการกระเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบันทึกเทปรายการ กระเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น ในประเด็นพัฒนาชุมชนใสสะอาด ซึ่งมีนายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)