ร้องเรียนกรณีมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

สามารถส่งเรื่องร้องเรียนกรณีมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในช่องทางข้อความ Facebook กลุ่มงานจริยธรรม
ตามลิ้งค์ที่ปรากฎนี้ https://www.facebook.com/profile.php?id=100069320915215

(Visited 1 times, 1 visits today)