การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2562

วันที่​ 2 เมษายน​ 2562 เวลา 14.00 น.​ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน​ ครั้งที่​ 4/2562 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน​ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมฯ โดยมีนายประภา​ศ​ บุญยินดี​ เป็นประธานในที่ประชุม​ ณ​ ห้อง​ประชุม 5001 ชั้น5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)