รางวัลข้าราชการผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560

    

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบรางวัลข้าราชการผู้มีคุณธรรม จริยธรรม แก่ นายกิติพล เวชกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายคนอง ส่งช่วย พัฒนาการอำเภอค่ายบางระจัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม และ นางสาวดาเรศ ชูยก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)