รางวัลข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม The icon ประจำปี 2560

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบรางวัลข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) ประจำปี 2560 แก่ นายชำนาญ บุดาสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน ในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560

(Visited 1 times, 1 visits today)